Posted by & filed under Uncategorized.

Multumita unei actuale Studente (Mersi din nou!) de la UMF “Carol Davila” – FMAM, viitoare Asistenta Medicala, am primit subiectele de anul asta (varianta anatomie + chimie). Nu am si Raspunsurile corecte, Dar Daca te uiti in manualul de anatomie de a 11-a VEI Gasi toate Raspunsurile pentru primele 60 de intrebari. Intrebarile de chimie sunt doar DIN manualul de chimie Organica pentru clasa a 10-a. mult succes celor Doi viitori asistenti medicali si Altora care vor sa faca Facultatea pentru a-mi deveni colegi de breasla 🙂. GRILE MEDICINA 2018. “Pentru cele 569 LocURI la Facultatea de Medicină s-au înscris 1,823 de candidaţi, pentru Facultatea de Medicină Dentară, 485 de candidaţi/171 de LocURI, pentru Facultatea de farmacie, 199 de candidaţi/171 de LocURI, iar pentru FMAM (4 Ani de studiu), 290 de candidaţi/110 de LocURI, in timp ce pentru cele 79 de LocURI alocate Altor specializari FMAM (3 Ani de studiu) s-au inscris 179 de concurenţi “, se mai arată în comunicatul de presă. Candidaţii Care FAC greşeli sau ştersături ce pot fi prévenant semn distinctif PE chestionarul de souscrit isi pot transcrie chestionarul, fără a depăşi însă timpul destination acestei Probe. În aceste conditii, chestionarul iniţial este anulat PE loc de către responsabilul de sală, Sub semnătură; chestionarele de souscrit anulate sunt antérieurs Comisiei, conţinutul Lor nefiind luat în considerare. Se atenţionează candidaţii să IA în calcul timpul necesar completării unui Nou Chestionar de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minutes, pentru a nu risca expirarea timpului pentru Proba de concurs, înaintea finalizării completării noului Chestionar de souscrit.

Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de souscrit care sunt primite de la supraveghetori. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu perfortaj/Notă egală cu CEA a ultimului Loc finanţat de la buget, criteriile de departajare sunt: perfortajul obţinut la disciplinina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicină, Medicină Dentară şi FMAM, respectiv chimie organică pentru Facultatea de farmacie). Media obţinută la examenul de bacalaureat. La admiserea în ciclul de Studii universitare de licenţă pot Candida Cetăţenii Membri ai Uniunii europene, ai Statelor aparţinând Spaţiului économique européen şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevazute de lege pentru Cetăţenii Români, inclusiv în CEEA CE priveşte taxele de şcolarizare. . Multumesc D., felicitari pentru ca ai fost admisa si succes dans viitoarea ta meserie. În un de şcolarizare în instituţii Militare de învăţământ, pentru Institutul Medico – Militar, Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 aprobată de către Ministerul Apărării naționale în cadrul universității de Medicină și farmacie “Carol Davila “București este de 100 LocURI repartizate astfel: Lista candidaţilor admişi în regim cu taxă va fi afişată la Secretariatul fiecărei facultăţi. Lucrările/chestionarele de souscrit constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (perfortaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului Care a Depus dispuaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în Termen de 24 de Ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor. . Listele provizorii (Generate după admisere, înaintea contestațiilor) Cu rezultatele concursului de admisere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de admission, se ADUC la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare PE pagina de Internet a Universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi Data afişării.